طاهر مولایی نیا
رضا نوری
  • رضا نوری بانک کشاورزی مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان اردبیل
کوروش سعیدی
  • کوروش سعیدی بانک رفاه کارگران رئیس اداره امور شعب بانک رفاه استان اردبیل
حسین باقرلو
حمید رضا مقدم زهرا
فرشاد جهاندیده
ابوالفضل کوهی
سجاد قربانزاده
رضا زارعی
  • رضا زارعی بانک صنعت ومعدن رئیس شعبه بانک صنعت ومعدن استان اردبیل
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^