متون عمومي
سطح توافق
بیانیه توافق سطح خدمت تارنمای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل
 مراجعین محترم؛
     بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل  به حضورتان اعلام می گردد:
1- به منظور ثبت و پیگیری نظرات و شکایات در تارنمای اداره کل امور اقتصادی و دارایی می توانید از طریق منوی خدمات الکترونیک اقدام نمایید. 
2-  به محض ثبت هر گونه درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد، که به ایمیل ثبت شده متقاضی در سامانه ارسال می گردد.
3- برای ارتباط با مدیر کل می توانید  از منوی خدمات الکترونیک اقدام نمایید.
4-  در حوزه پاسخگویی میز خدمت برای برقراری ارتباط با مدیریت سایت و سایر حوزه ها به منوی ارتباطات و اطلاع رسانی مراجعه فرمایید.
5- به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.
6- کلیه خدمات الکترونیکی شده دستگاه در منوی خدمات الکترونیک قابل دسترس مراجعین محترم می باشد.
7-  تارنمای اداره کل در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.
بيشتر
منو
بيشتر
^