راهنمای خدمات قابل ارائه به مراجعه کنندگان
 

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

واحد ارائه دهنده خدمت

شیوه ارائه خدمت

1

صدور انواع مجوزهای مرتبط با اموال غیرمنقول

صدور گواهي اصلاح و يا صدور سند مالكيت املاك و اراضي دستگاههاي اجرايي ( 10011130101 )

اداره اموال - آقای سهرابی

اتاق 309
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

صدور گواهي تك برگي نمودن اسناد مالكيت اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي 10011130100

اداره اموال - آقای سهرابی

اتاق 309
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

صدور گواهي المثني براي اسناد مالكيت مفقوده دستگاههاي اجرايي10011130102

اداره اموال - آقای سهرابی

اتاق 309
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

2

تهيه و ارایه صورتحساب عملكرد بودجه اي سالانه استان و اصلاحيه آن(10011153000)

 

اداره هماهنگی و تلفیق حساب ها
خانم آذرمی

اتاق 306
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

3

بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي اشخاص به دستگاههاي اجرايي  10071144000

 

اداره هماهنگی و تلفیق حساب ها
خانم آذرمی

اتاق 306
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

4

صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاه‌های دولتی

صدور مجوز شماره گذاري خودروهاي خريداري شده (10031157100)

اداره اموال - آقای پناهی

اتاق 309
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

صدور مجوز تغيير مالكيت خودروهاي دولتي (10031157101)

اداره اموال - آقای پناهی

اتاق 309
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

صدور مجوز حذف خودروهاي اسقاط شده دولتي (10031157102)

اداره اموال - آقای پناهی

اتاق 309
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

صدور مجوز كميسيون خريد، فروش   (10031157103)

اداره اموال - آقای پناهی

اتاق 309
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

صدور سند فروش خودروهاي دولتي (10031157104)

اداره اموال - آقای پناهی

اتاق 309
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

صدور مجوز تعويض پلاك خودروهاي دولتي (10031157105)

اداره اموال - آقای پناهی

اتاق 309
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

5

رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل (10071147000)

 

اداره نظارت مالی و امور ذیحسابی ها
خانم غیرتی

اتاق 405
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

6

حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي(10011145000)

 

اداره نظارت مالی و امور ذیحسابی ها
خانم غیرتی

اتاق 405
شماره تماس  33740748

تعاملی

دانلود

7

نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي(10011158000)

 

اداره نظارت مالی و امور ذیحسابی ها
خانم غیرتی

اتاق 405
شماره تماس  33740748

تعاملی

دانلود

8

اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد (10011155000)

 

اداره خزانه - آقای رضایی

اتاق 211
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

9

دريافت و پرداخت سپرده دستگاههاي اجرايي(10071146000)

 

اداره خزانه - آقای عمرانی

اتاق 207
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

10

بازرسی (10011133000  )

 

اداره خزانه

اتاق
شماره تماس  33740748

تعاملی

دانلود

11

مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن (10011140000)

 

اداره خزانه - خانم بابیانی

اتاق 208
شماره تماس  33740748

تعاملی

دانلود

12

پرداخت حقوق كاركنان دولت(10011139000)

 

اداره خزانه - خانم شاهعلی زاده

اتاق 208
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

13

پرداخت اعتبارات هزينه اي(ساير)(10011156000)

 

اداره خزانه - خانم شاهعلی زاده

اتاق 208
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

14

پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي (10011138000)

 

اداره خزانه- آقای زاهد

اتاق 201
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

15

استرداد وجوه اشتباه واریزی  (10011149000)

 

اداره خزانه - خانم بابیانی

اتاق 208
شماره تماس  33740745

تراکنشی

دانلود

16

تدوین استانداردها، دستورالعمل ها و رویه های حسابداری بخش عمومی و پاسخگویی به استعلامات (10011141000)

 

اداره خزانه - آقای برقی

اتاق 207
شماره تماس  33740748

تعاملی

دانلود

17

تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت های سنواتی فاقد  ( ویا ناقص) اسناد و مدارک (10011154000)

 

اداره اموال - آقای غفاری

اتاق 308
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

18

دريافت درآمدهاي اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصي دستگاههاي اجرايي(10011137000)

 

اداره خزانه- آقای رضایی

اتاق
شماره تماس  33740748

تراکنشی

دانلود

19

تحویل و عودت اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی

 

اداره اموال - آقای سهرابی

اتاق 309
شماره تماس  33740748

تعاملی

دانلود

20

تسهیل و ساماندهی فرایند صدور مجوز کسب و کار(13011143000)

 

معاونت اقتصادی - آقای علوی

اتاق
شماره تماس  33741941

تراکنشی

دانلود

 

^