دفتر مدیر کل
33740741
نمابر دفتر مدیر کل
33740742
معاونت توسعه مدیریت و منابع
33740743
معاونت نظارت مالی ورئیس خزانه معین استان 33740746
معاونت اقتصادی
33741941
حراست
33740760
رئیس خزانه
33740744
رئیس گروه تمرکز و تلفیق
33740754
ذیحساب
33740752
رئیس گروه فناوری اطلاعات
33741790
رئیس اداره اموال و اوراق بهادار
33740700
مسئول رسیدگی به نامه های مردمی
33740753
تلفنخانه و سامانه گویا
33740748-50

 نشانی : اردبیل- کارشناسان -شهرک اداری بعثت - اداره امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

 کد پستی : 13371 - 56159

پست الکترونیکی :ostanha451@mefa.ir  پورتال http://ar.mefa.ir
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^