1
منشور اخلاقی اداره امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل
 
1-در نظر داشتن نام و یاد خدای متعال و داشتن خلوص نیت ، سعه صدر، صداقت در رفتار و گفتار
2-احترام به حقوق و کرامت انسانی و تلاش در جهت حفظ حرمت و جایگاه آن
3- ارائه خدمات صادقانه و پاسخگوئی شفاف، دقیق، به موقع و بی منت به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض
4- تلاش جهت غنای ارزش های اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار، ایجاد فضای صمیمیت و اعتماد، پرهیز از تبعیض ، شایعه سازی، احتراز از تهمت، غیبت، خبر چینی، خود بزرگ بینی و خود محوری
5- حضور به موقع در محل کار و رعایت نظم و انضباط اداری، آراستگی ظاهری ، امانتداری و پایبندی به   ارزش های اسلامی
6- صیانت از قانون، نظم و نگهداری بیت المال ، پرهیز از اسراف و تبذیر در امکانات و اموال دولتی
7-راهنمائی کامل مراجعه کنندگان در محدوده قانون جهت تسریع در امور و جلوگیری از اتلاف وقت آنان
8- بهره گیری و استقبال از پیشنهادات و انتقادات سازنده مراجعین، مخاطبان و همکاران در راستای بهبود انجام امور، فرایندها، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات
9-اجرای بی قید و شرط قوانین و مقررات کشوری و سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع
10-ایجاد زمینه های لازم برای نوآوری و شکوفائی و رشد سرمایه گذاری و کارآفرینی
11-ایجاد فضای مراودت و دوستی و خوش روئی و متانت نسبت به همکاران و ارباب رجوع
12- راز داری و خودداری از افشای اسناد محرمانه و مدارک و اسناد به سایر اشخاص
13-انجام وظائف بصورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمان
14- درک صحیح اهداف سازمانی و تلاش به منظور همسوئی اهداف فردی با آن
 
 
روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^