برنامه های اجرا شده
 
1-    سیستم پاسخگوئی به شکایات مردمی
2-    استقرار میز خدمت
3-    تهیه دفتر چه راهنمای ارباب رجوع
4-    تهیه صندلی مناسب برای استقرار ارباب رجوع
5-    تهیه اتاق اینترنت برای استفاده مراجعه کنندگان
6-    تهیه تابلو راهنما ورود به طبقات
7-    تهیه تابلو منشور اخلاقی سازمان و نصب در محل های مناسب
8-    اختصاص یک خط تلفن آزاد برای استفاده ارباب رجوع
9-    تهیه اتاق مخصوص انتظار برای سرمایه گذران و فعالان اقتصادی
10-   پذیرائی از ارباب رجوع با چای
11-   نصب اتیکت شرح شغلی کارکنان در محل کار
12-   تهیه تابلو مراحل انجام کار سر درب اتاق ها
13-  نظر سنجی از ارباب رجوع در خصوص کیفیت ارائه خدمات توسط کارکنان
14-  مکانیزه کردن سیستم خزانه
15-  طراحی پورتال جامع سازمانی
16- استقرار سیستم تلفن گویا
 

برنامه های در حال انجام

1-    اقدام به مستند سازی فرآیندهای انجام کار بویژه فرآیندهای انجام کار مرتبط با ارباب رجوع
2-    اقدام به مکانیزه کردن سیستم دبیر خانه Peeper less
3-    بازنگری و اصلاح فرآیندهای مستند سازی شده مرتبط با ارباب رجوع
4-    استفاده از نظرات و پیشنهادات سازنده از طریق تهیه صندوق نظرات و پیشنهادات زیر نظر کمیته تکریم ارباب رجوع
5-    استقرار پنجره واحد سرمایه گذاری
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^