اقدامات انجام گرفته در خصوص اجرای طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع
 
1- تدارک و آماده سازی اتاق راهنما در محل ورودی سازمان جهت راهنمایی مراجعین
2- تهیه تابلوی راهنمای طبقات ساختمان و نصب در محل دید مراجعین
3- تهیه تابلوی راهنمای اتاق ها و نصب آن در کلیه طبقات ساختمان
4- تهیه منشور اخلاقی سازمان و نصب در محل های مناسب
5- اتیکت گذاری و نوشتن اسامی کارکنان به همراه عکس های آنان و نصب در سر دراتاق ها
6- نصب پلاکارد جهت راهنمایی برای امر سهام عدالت
7- نصب پلاکارد و تابلو راهنما برای راهنمایی درخواست کنندگان تسهیلات بانکی 
8- تعیین محل برای راهنمایی و جواب دهی به مراجعین 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^